Aallon sijoituskohteena

Aallon Group on asiantunteva, pitkiä asiakassuhteita ja kasvollista palvelua vaaliva, kannattava tilitoimisto. Olemme kuuden pitkään menestyksellisesti toimineen tilitoimiston muodostama konserni ja uusi valtakunnallisesti merkittävä toimija defensiivisellä ja konsolidoituvalla tilitoimistomarkkinalla.

Miksi sijoittaa Aallon Groupiin?

Video: Aallon Group sijoituskohteena. Katso lisää videoita

E
Suhdanneriippumaton, defensiivinen ja tasaisesti kasvava toimiala
E

Kilpailuetuna asiakaskeskeisyys: pitkäkestoiset asiakassuhteet ja yli 97 % liikevaihdosta jatkuvaa laskutusta

E

Yrittäjähenkisenä yhtiönä erinomaiset mahdollisuudet alan konsolidoitumiskehityksessä

E
Kannattava, vahva kasvu ja tuloshistoria sekä tavoitteena merkittävästi markkinoita nopeampi kasvu
E

Tehokkaat digitaaliset prosessit mahdollistavat skaalaetuja ja kustannustehokkuutta

E

Tavoitteena jakaa vähintään 50 prosenttia tuloksesta osinkona

miljoonan euron liikevaihto

(2019 pro forma)

Vertailukelpoinen käyttökateprosentti

(2019 pro forma)

taloushallinnon asiantuntijaa

asiakasta

Taloushallintoala sijoituskohteena

Aallon Group lukuja

Aallon Group kasvustrategia

Aallon Group teknologiastrategia