Valitse sivu

Hallituksen ja johtoryhmän omistukset

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön hallituksen jäsenten ja johdon omistus Yhtiössä suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta 7.2.2023

Osakkeenomistaja Osakeomistus kpl Omistus- ja ääniosuus (%)
HALLITUS
Tapani Aalto 1 623 434 15,95
Timo Koskinen 4 011 0,10
Ville Rantala 59 400 1,52
Anni Ronkainen 0 0
Miia Sarkola 200 338 5,13
JOHTORYHMÄ
Ari Kelloniemi 132 465 3,39
Antero Aalto 2 105 539 2,70
Aki Korkka 4 079 0,10
Sanna Mäkinen 340 0,01
Mikko Saarnio 0 0
Mikko Sipilä 3 52 396 1,34
Miia Siukkola 0 0
Esa Takala 2 000 0,05
Kristiina Timperi 30 200 0,77

Osakkeita yhteensä 3 907 561

1) Omistus Oy Dirigon kautta ja suoraan
2) Omistus Oy Dirigon kautta ja suoraan
3) Omistus Tilipooli Oy:n kautta ja suoraan