Valitse sivu

Hallituksen ja johtoryhmän omistukset

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön hallituksen jäsenten ja johdon omistus Yhtiössä suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta 4.5.2023

Osakkeenomistaja Osakeomistus kpl Omistus- ja ääniosuus (%)
HALLITUS
Tapani Aalto 1 624 501 15,97
Timo Koskinen 4 011 0,10
Anni Ronkainen 0 0
Miia Sarkola 187 326 4,79
JOHTORYHMÄ
Ari Kelloniemi 138 456 3,54
Antero Aalto 2 106 239 2,72
Aki Korkka 4 079 0,10
Sanna Mäkinen 340 0,01
Mikko Kesti 0 0
Mikko Saarnio 0 0
Miia Siukkola 120 0
Esa Takala 2 000 0,05
Kristiina Timperi 30 200 0,77

Osakkeita yhteensä 3 910 561

1) Omistus Oy Dirigon kautta ja suoraan
2) Omistus Oy Dirigon kautta ja suoraan