Valitse sivu

Hallituksen ja johtoryhmän omistukset

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön hallituksen jäsenten ja johdon omistus Yhtiössä suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta 28.1.2022.

Osakkeenomistaja Osakeomistus kpl Omistus- ja ääniosuus (%)
HALLITUS
Tapani Aalto 1 615 480 16,02
Timo Koskinen 4 011 0,10
Reijo Lehtimäki 142 182 3,70
Ville Rantala 55 000 1,43
JOHTORYHMÄ
Ari Kelloniemi 128 315 3,34
Antero Aalto2 104 457 2,72
Laura Järvi3 1 117 0,03
Aki Korkka 4 079 0,11
Miia Sarkola 223 338 5,81
Mikko Saarnio 0 0
Mikko Sipilä 4 52 396 1,36
Miia Siukkola 0 0
Esa Takala 0 0
Kristiina Timperi 30 200 0,79

Osakkeita yhteensä 3 841 461

1) Omistus Oy Dirigon kautta ja suoraan
2) Omistus Oy Dirigon kautta ja suoraan
3) Omistus Kymppikirjanpito Oy:n kautta
4) Omistus Tilipooli Oy:n kautta ja suoraan