Hallitus

Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölain mukaan huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat.

Hallitus muun muassa ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön riskienhallinan periaatteet, vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteet, hyväksyy budjetin ja päättää merkittävistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen kokoonpano ja esittely

Tapani Aalto

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018 alkaen

Syntymävuosi: 1957
Koulutus: KTM, KLT
Päätoimi: Toimitusjohtaja, Oy Dirigo ja Kirjurituote Oy

Aiempi työkokemus:

Toimitusjohtaja Aallon Tilitoimisto Oy:ssä (nykyisin Aallon Helsinki Oy) vuosina 2015–2016, 2007–2011 ja 1987–2001, toimitusjohtaja LeaseController Oy:ssä 2001–2007 ja yrittäjä ja ISA-isännöitsijä Suomen Kiinteistöhallinto Oy:ssä 1986–2006.

Nykyiset luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja Oy Dirigossa vuodesta 2002, Kirjurituote Oy:ssä vuodesta 1999, Suomutunturin Lomatuvat Oy:ssä vuodesta 2013 ja Stadin Himat Oy:ssä vuodesta 2017.

Tapani Aalto ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tapani Aalto on työsuhteessa yhtiön tytäryhtiöön Aallon Helsinki Oy:öön ja hänen perhepiiriinsä kuuluva henkilö kuuluu yhtiön toimivaan johtoon. Lisäksi Tapani Aalto omistaa 0,69 prosenttia yhtiön osakkeista ja määräysvaltayhtiönsä Oy Dirigon kautta 23,52 prosenttia yhtiöstä ja on Oy Dirigon hallituksen puheenjohtaja.

Timo Koskinen

Hallituksen jäsen vuodesta 2019 alkaen

Syntymävuosi: 1968
Koulutus: OTK, varatuomari
Päätoimi: Henkilöstöjohtaja, Posti Group Oyj

Aiempi työkokemus:

Henkilöstöjohtaja VR-Yhtymä Oy:ssä 2009-2021, Lakimies Elisa Oyj:ssä 2000–2004, Finnet-liitossa 1998–2000 ja Asianajotoimisto Backström & Co Oy:ssä 1997–1998 sekä Legal Advisor Kemianteollisuus ry:ssä 1995–1997.

Nykyiset luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja VR Eläkesäätiössä vuodesta 2012, hallintoneuvoston jäsen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmassa vuodesta 2016, Oy Pohjolan liikenne Ab:ssä vuodesta 2015 ja Oy Pohjolan kaupunkiliikenne Ab:ssä vuodesta 2015, Palvelualojen työnantajat Palta ry:n työmarkkinavaliokunnan jäsen vuodesta 2011, hallituksen puheenjohtaja Rautuki-Säätiössä vuodesta 2010 ja H. Roosin säätiössä vuodesta 2006.

Timo Koskinen on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Reijo Lehtimäki

Hallituksen jäsen vuodesta 2018 alkaen

Syntymävuosi: 1952
Koulutus: KTM, KLT ja HT-tilintarkastaja
Päätoimi: HT-Tilintarkastaja, Tilintarkastus Reijo Lehtimäki Oy

Aiempi työkokemus:

Tilitoimistoyrittäjä vuodesta 1975 alkaen, tilintarkastaja vuodesta 1980 alkaen, auktorisoitu tilintarkastaja vuodesta 2000 alkaen.

Nykyiset luottamustoimet:

Hallituksen ainoa varsinainen jäsen Tilintarkastus Reijo Lehtimäki Oy:ssä ja Tilitoimisto Akipo Oy:ssä. Hallituksen jäsen Turun Asennusteam Oy:ssä.

Reijo Lehtimäki ei ole riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Reijo Lehtimäki omistaa yhdessä perhepiirinsä kanssa yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista. Lisäksi Reijo Lehtimäki ja hänen perhepiiriinsä kuuluvat henkilöt ovat työsuhteessa yhtiön tytäryhtiöön Aallon Turku Oy:öön.

Ville Rantala

Hallituksen jäsen vuodesta 2019 alkaen

Syntymävuosi: 1971
Koulutus: KTM
Päätoimi: Toimitusjohtaja, PHM Group Oy

Aiempi työkokemus:

Toimitusjohtaja Ursuk Oy:ssä 2010–2018, Lassila & Tikanoja Oyj:ssä teollisuuspalveluiden toimialajohtaja 2013–2014, uusiutuvan energian segmentin toimialajohtaja 2011–2014, talousjohtaja 2009–2013 sekä väliaikainen toimitusjohtaja vuonna 2011, rahoitus- ja liiketoimintajohtaja Amer Sports Oyj:ssä 2007–2009, muun muassa Hieno- ja erikoispaperit -toimialan talousjohtaja UPM-kymmene Oyj:ssä 2000-2007 sekä talouspäällikkö Salomon Sport Finland Oy:ssä 1998–2000.

Nykyiset luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja Scandinavian Outdoor Oy:ssä 2017 alkaen, hallituksen jäsen RA-Asunnot Oy:ssä 2017 alkaen ja hallituksen jäsen Mivi Capital Oy:ssä 2015 alkaen.

Ville Rantala on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.