JOHTOHENKILÖIDEN LIIKETOIMET
14.9.2020 klo 12.00

———————————————

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Salonen, Irmeli
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Aallon Group Oyj
LEI: 743700I14Y86W6BHDK34

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700I14Y86W6BHDK34_20200914103801_10

———————————————

Liiketoimen päivämäärä: 2020-09-09
Kauppapaikka: KAUPPAPAIKAN ULKOPUOLELLA
Instrumentti tyyppi: OSAKE
ISIN: FI4000369608
Liiketoimen luonne: ANNETTU LAHJA, LAHJOITUS TAI PERINTÖ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 19 802 Yksikköhinta: 0 EUR, ei sovellu

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 19 802 Yksikköhinta: 0 EUR, ei sovellu

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi
puh. 0400 883 371

———————————————

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme 250 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

———————————————

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
aallongroup.fi

Liitteet