Laissa yrityksen saneerauksesta säädetään menettelystä, jolla turvataan taloudellisissa vaikeuksissa olevan jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttämisestä. Yrityksen juridisella muodolla ei ole merkitystä lain soveltamisen kannalta....

lue lisää