Hallituksen, johtoryhmän ja Senior Advisory Boardin omistukset

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön hallituksen jäsenten ja johdon omistus Yhtiössä suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta 30.9.2021.

Osakkeenomistaja Osakeomistus kpl Omistus- ja ääniosuus (%)
HALLITUS
Tapani Aalto 1 615 480 16,08
Timo Koskinen 4 011 0,10
Reijo Lehtimäki 142 182 3,71
Ville Rantala 55 000 1,44
JOHTORYHMÄ
Ari Kelloniemi 128 315 3,35
Antero Aalto2 104 457 2,73
Laura Järvi3 1 117 0,03
Aki Korkka 4 079 0,11
Miia Sarkola 223 338 5,83
Mikko Saarnio 0 0
Mikko Sipilä 4 52 396 1,37
Kristiina Timperi 30 200 0,79
SENIOR ADVISORY BOARD
Heikki Punkka 181 600 4,74
Simo Salonen 134 562 3,51

Osakkeita yhteensä 3 828 732

1) Omistus Oy Dirigon kautta ja suoraan
2) Omistus Oy Dirigon kautta ja suoraan
3) Omistus Kymppikirjanpito Oy:n kautta
4) Omistus Tilipooli Oy:n kautta ja suoraan