Hallituksen, johtoryhmän ja Senior Advisory Boardin omistukset

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön hallituksen jäsenten ja johdon omistus Yhtiössä suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta 1.5.2021.

Osakkeenomistaja Osakeomistus kpl Omistus- ja ääniosuus (%)
HALLITUS
Tapani Aalto 1 612 124 16,09
Timo Koskinen 4 011 0,11
Reijo Lehtimäki 142 182 3,74
Ville Rantala 40 000 1,05
JOHTORYHMÄ
Ari Kelloniemi 120 315 3,16
Antero Aalto2 103 909 2,73
Laura Järvi3 1 117 0,03
Aki Korkka 4 079 0,11
Miia Sarkola 223 338 5,87
Mikko Saarnio 0 0
Mikko Sipilä 4 52 396 1,38
Kristiina Timperi 30 200 0,79
SENIOR ADVISORY BOARD
Heikki Punkka 181 600 4,77
Simo Salonen 134 562 3,54

Osakkeita yhteensä 3 804 116

1) Omistus Oy Dirigon kautta ja suoraan
2) Omistus Oy Dirigon kautta ja suoraan
3) Omistus Kymppikirjanpito Oy:n kautta
4) Omistus Tilipooli Oy:n kautta ja suoraan