Hallituksen, johtoryhmän ja Senior Advisory Boardin omistukset

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön hallituksen jäsenten ja johdon omistus Yhtiössä suoraan
ja määräysvaltayhteisöjen kautta Yhtiöesitteen päivämääränä.
Osakkeenomistaja Osakeomistus kpl Omistus- ja ääniosuus (%)
HALLITUS
Tapani Aalto 3 665 153 25,58
Tomi Pienimäki 65 000 2,50
Timo Koskinen 0 0
Reijo Lehtimäki 142 182 5,47
Ville Rantala 0 0
JOHTORYHMÄ
Elina Pienimäki 65 000 2,50
Marko Kämppi1 40 989 1,58
Miia Sarkola 279 378 10,75
Aki Korkka 0 0
Irmeli Salonen 63 137 2,43
Mia Penttinen 0 0
Antero Aalto2 93 804 3,61
SENIOR ADVISORY BOARD
Heikki Punkka 177 609 6,83
Simo Salonen 176 783 6,80
1) Omistus Virtatilit Oy:n kautta.
2) Omistus Oy Dirigon kautta.
3) Omistus Oy Dirigon kautta.