Hallituksen, johtoryhmän ja Senior Advisory Boardin omistukset

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön hallituksen jäsenten ja johdon omistus Yhtiössä suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta 5.1.2021.

Osakkeenomistaja Osakeomistus kpl Omistus- ja ääniosuus (%)
HALLITUS
Tapani Aalto 1 597 534 16,48
Timo Koskinen 4 011 0,11
Reijo Lehtimäki 142 182 3,92
Ville Rantala 24 720 0,68
JOHTORYHMÄ
Ari Kelloniemi 100 315 2,77
Antero Aalto2 101 239 2,79
Laura Järvi 0 0
Aki Korkka 4 079 0,11
Mia Penttinen 1 900 0,05
Irmeli Salonen 65 378 1,80
Miia Sarkola 250 618 6,91
Mikko Saarnio 0 0
Kristiina Timperi 30 200 0,82
SENIOR ADVISORY BOARD
Heikki Punkka 181 600 5,01
Simo Salonen 154 364 4,26

Osakkeita yhteensä 3 626 203

1) Omistus Oy Dirigon kautta ja suoraan
2) Omistus Oy Dirigon kautta ja suoraan