Avainluvut

Konserni on muodostunut 12.3.2019 tapahtuneella osakevaihdolla. Alla olevat pro forma -luvut kuvaavat konsernia siten kuin se olisi syntynyt jo 1.1.2017.
Aallon Group Oyj
1-12/2019
Pro forma*
1-12/2019
Pro forma*
1-12/2018
Liikevaihto, 1 000 € 13 517 16 693 15 405
Vertailukelpoinen käyttökate, 1 000 € 1 226 2 019 2 520
% liikevaihdosta 9,1 % 12,1 % 16,4 %
Käyttökate € 1 052 1 845 2 520
% liikevaihdosta 7,8 % 11,1 % 16,4 %
Liikevoitto, 1 000 € 725 1 475 2 096
% liikevaihdosta 5,4 % 8,8 % 13,6 %
Henkilökunnan määrä kauden lopussa** 236 236 210
Omavaraisuusaste % 74,1 % 74,1 % 34,8 %
Nettovelkaantumisaste % -68,3 % -68,3 % -95,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,0 % 14,8 % 115,1 %
Osakekohtainen tulos, € *** 0,11 0,28 -
Taseen loppusumma, 1 000 € 11 627 11 627 5 324

* Pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet on esitetty Aallon Group Oyj:n 21.3.2019 julkaisemassa yhtiöesitteessä.

** Kokoaikaisina työntekijöinä ilmoitettuna.

*** Osakekohtainen tulos esitetään katsauskauden lopun mukaisen osakemäärän mukaan laskettuna.

Tunnuslukujen laskentakaavat