Avainluvut

Konserni on muodostunut 12.3.2019 tapahtuneella osakevaihdolla. Alla olevat pro forma -luvut kuvaavat konsernia siten kuin se olisi syntynyt jo 1.1.2017.
PRO FORMA (1 2018 2017
Liikevaihto, 1 000 euroa 15 405 14 437
Käyttökate (EBITDA), 1 000 euroa 2 520 2 115
% liikevaihdosta 16,4 14,7
Liikevoitto (EBIT), 1 000 euroa 2 096 1 696
% liikevaihdosta 13,6 11,7
Taseen loppusumma, 1 000 euroa 5 324 - (2
Omavaraisuusaste, % 34,8 - (2
Nettovelkaantumisaste, % -95,4 - (2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 115,1 - (2

1) Pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet on esitetty Aallon Group Oyj:n 21.3.2019 julkaisemassa yhtiöesitteessä

2) Pro forma -tase on laadittu ainoastaan 31.12.2018.

Tunnuslukujen laskentakaavat