Avainluvut

Konserni on muodostunut 12.3.2019 tapahtuneella osakevaihdolla. Alla olevat pro forma -luvut kuvaavat konsernia siten kuin se olisi syntynyt jo 1.1.2017.
Aallon Group Oyj H1/2019 Pro forma* H1/2019 Pro forma* H1/2018 Pro forma* 1-12/2018
Liikevaihto, 1 000 € 5 715 8 891 8 014 15 405
Käyttökate, 1 000 € 634 1 427 1 533 2 520
% liikevaihdosta 11,1 % 16,1 % 19,1 % 16,4 %
Liikevoitto, 1 000 € 526 1 276 1 354 2 096
% liikevaihdosta 9,2% 14,4 % 16,9 % 13,6 %
Henkilökunnan määrä kauden lopussa 240 240 214 210
Omavaraisuusaste % 66,8 % 66,8 % - 34,8 %
Nettovelkaantumisaste % -133,9 % -133,9 % - -95,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,5 % 19,0 % - 115,1 %
Osakekohtainen tulos, €** -0,08
Taseen loppusumma, 1 000 € 10 719 10 719 - 5 324

* Pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet on esitetty Aallon Group Oyj:n 21.3.2019 julkaisemassa yhtiöesitteessä

** Yllä taulukossa osakekohtainen tulos esitetään katsauskauden lopun mukaisen osakemäärän mukaan laskettuna.

Tunnuslukujen laskentakaavat