Siirtymäaika päättyy: Mitä perustajaurakointia tekevän rakennusliikkeen pitää jatkossa huomioida tilinpäätöksessä?

08.06.2020 | Blogi

Rakennusalan kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyy paljon yksityiskohtia ja muuttuvia säädöksiä ja suosituksia, joiden osaaminen vaatii huolellista perehtymistä.

Yksi tällainen hiljattain muuttunut ohjeistus, joka koskettaa monia rakennusliikkeitä, on kirjanpitolautakunnan 5.6.2017 antama uusi yleisohje perustajaurakoinnin käsittelystä tilinpäätöksessä ja sitä täydentävä lausunto 23.5.2018.

Yleisohjeen noudattamisessa oli komen vuoden siirtymäaika, joka päättyy 30.6.2020. Uutta yleisohjetta perustajaurakoinnin käsittelystä tilinpäätöksessä on siis noudatettava viimeistään 1.7.2020 alkavalta tilikaudelta.

Yleisohje perustajaurakoinnin käsittelystä tilinpäätöksessä koskee rakennusliikkeitä, jotka harjoittavat perustajaurakointia eli tekevät rakentamisprojektin omaan lukuunsa perustaen yleensä asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön.

Keskeisimmät yleisohjeen tuomat muutokset tilinpäätökseen ovat

  • osatuloutuskäytännön muutokset
  • tuottojen ja kulujen eliminoinnin poistuminen
  • asuntojen velkaosuuksien siirtyminen pois urakoitsijan kirjanpidosta perustettavan yhtiön taseeseen
  • asunnon hankintamenon perustuminen asunto-osakeyhtiön omaan pääomaan sijoitettuihin osakepääomaan
  • suositus poistaa kauppahintaosuudet jakokelpoisesta omasta pääomasta.

Uusi yleisohje tuo kirjanpidon käytäntöjä lähemmäs verotusta, kun tuloslaskelmassa siirrytään myyntien ja kustannusten osittaiseen kaksinkertaiseen kirjaamiseen.

Ennen uutta yleisohjetta osaamattomuus ja liika optimistisuus osatulouttamisessa aiheuttivat ongelmia. Kirjanpidon näkökulmasta osatulouttaminen on vaativa ja haasteellinen asia. Yksi syy siihen, miksi kirjanpitolautakunta halusi antaa ohjeistusta perustajaurakointikohteen kirjanpitokäytäntöihin löytynee juuri niiden verotuksessa ja kirjanpidossa syntyneistä virheistä.

Kirjanpidon näkökulmasta osatulouttaminen on vaativa ja haasteellinen asia. Rahoittajan kannalta avainasemassa ovat nopea omaksuminen, huolellisuus ja raportointi. Uusien käytäntöjen oppiminen vaatii erityistä huolellisuutta – tai asiantuntevan taloushallinnon kumppanin.

Kirjoitimme oppaan kertoaksemme rakennusalan yrityksille uuden yleisohjeen ja sitä seuranneen lausunnon mukanaan tuomista muutoksista. Lataa maksuton oppaamme täältä.

Kiinnostavatko taloushallinnon polttavat aiheet?

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat jatkossa koonnin tämänkaltaisista artikkeleistamme sekä tiedon taloushallinnon keskeisistä ajankohtaisista aiheista suoraan sähköpostiisi.

Taloushallinnon aiheita käsitteleviä asiantuntija-artikkeleitamme tuottavat muun muassa talouden, juridiikan ja verotuksen erikoisasiantuntijamme.

  • Tutustu tietosuojaselosteeseen tästä. Voit perua uutiskirjetilauksesi helposti milloin vain.